Thursday, June 13, 2024
Lenovo

ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ

ທີ່ທໍວັດທະນາທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ສືມ່ວນຊົນອ້ອມຂ້າງກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ພ້ອມທັງເປັນປະທານ ຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ທ່ານ ດຣ ເຮັນດຣີກັດສ ເອເມເກີ ຜູ້ວ່າການຮອງຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ.ລາວ, ທ່ານ ດຣ ພອນປະເສິດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງທະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີຫົວໜ້າ, ບັນນາທິການຂອງສຳນັກຂ່າວຕ່າງໆ ( ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌). ພະນັກງານຈາກກະຊວງຕ່າງໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ, ລວມ 150 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເດັກຍິງຈໍານວນ 360.000 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼັງຈາກການນຳສະເໜີ ວັກຊີນ HPV ວັກຊີນ HPV ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ນໍາສະເໜີ ເຂົ້າໃນໂຄງການສັກຢາກັນພະ ຍາດແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນ ມີນາ 2020.

ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປີດຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນມື້ວັນທີ 4 ເດືອນມີນາ 2020 ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ.

ພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກການນໍາໃຊ້ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (HPV)ເດັກຍິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈະຖືກປົກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດສຸດທີ່ຮ້າຍແຮງອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດນັ້ນຄືພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ການໃຫ້ວັກຊີນ HPV ຈະໄດ້ໃຫ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈະສັກໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ຈໍານວນທັງໝົດ 360.000 ຄົນ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫລື ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ກໍ່ຕາມ.

ວັກຊີນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ Gavi ຄືພັນທະມິດວັກຊີນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ. WHO, UNICEF ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນກຳລັງສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດ ສຳລັບສປປລາວໃນການປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ວັກຊີນນີ້ມັນຊ່ວຍລົດຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ຜູ້ນໍາຊູມຊົນປະຊາຊົນໃນຊູມຊົນ ທັງໝົດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງທີ່ຢູ່ໃນເກນເໝາະສົມມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໄດ້ເຂົ້າເຖິງວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດ.

ສປປລາວ ແມ່ນປະເທດນື່ງທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນການນໍາເອົາວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກເຂົ້າໃນຕາຕະລາງໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຄືກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ມະເຮັງປາກມົດລູກ ໄດ້ນໍາໜ້າສາເຫດການຕາຍອັນດັບ ໜຶ່ງ ຂອງມະເຮັງໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຢູ່ໃນສປປລາວ.

ແມ່ຍິງລາວປະມານ 320 ຄົນເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້; ວັກຊີນ HPV ແມ່ນສັກໃຫ້ເດັກຍິງຍັງໜູ່ມນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານກັບໄວຣັດສ໌ HPV ຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍກວ່າ 70%.

ການສຶກສາຫຼາຍໆ ຄັ້ງທີ່ດຳເນີນໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາແລະ ພັດທະນາພົບວ່າວັກຊີນ HPV ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ. ວັກຊີນ HPV ຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 300 ລ້ານເຂັມໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃນໂລກ ແລະ ມັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພ.

ສປປລາວໄດ້ຜ່ານການດຳເນີນໂຄງການສາທິດການສັກວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ປີ 2013 ເຖິງປີ 2015, ໂດຍມີເດັກຍິງເກືອບ 15,000ຄົນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະແຂວງວຽງຈັນ, ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 94% ແລະກວມເອົາ 97% ຕາມລໍາດັບ.

ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ(HPV) ນີ້ ກຳລັງຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນທົ່ວ ສປປລາວ ໃນປີ 2020; ວັກຊີນນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ສັກໃຫ້ຄົບຕາມ ກຳນົດ 2 ຄັ້ງ(ໂດຍ), ຫ່າງກັນ 12 ເດືອນ ສໍາລັບເດັກຍິງທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທັງໝົດ. ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນມີນາປີ 2020;

ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ກຳລັງຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກຮຸ່ນໃໝ່ ແລະ ເດັກຍິງຮຸ່ນຕໍ່ໄປຕ້ານໂລກມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຈະຖືກຈັດຕັ້ງໃນໂຮງຮຽນ, ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກແລະສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງເດັກຍິງ ວັກຊີນນີ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເດັກຍິງລາວໃຫ້ດີຂື້ນ, ຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດພວກເຂົາ ຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ສນຊ 

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ

ທີ່ທໍວັດທະນາທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ສືມ່ວນຊົນອ້ອມຂ້າງກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ພ້ອມທັງເປັນປະທານ ຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ທ່ານ ດຣ ເຮັນດຣີກັດສ ເອເມເກີ ຜູ້ວ່າການຮອງຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ.ລາວ, ທ່ານ ດຣ ພອນປະເສິດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງທະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີຫົວໜ້າ, ບັນນາທິການຂອງສຳນັກຂ່າວຕ່າງໆ ( ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌). ພະນັກງານຈາກກະຊວງຕ່າງໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ, ລວມ 150 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເດັກຍິງຈໍານວນ 360.000 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼັງຈາກການນຳສະເໜີ ວັກຊີນ HPV ວັກຊີນ HPV ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ນໍາສະເໜີ ເຂົ້າໃນໂຄງການສັກຢາກັນພະ ຍາດແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນ ມີນາ 2020.

ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປີດຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນມື້ວັນທີ 4 ເດືອນມີນາ 2020 ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ.

ພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກການນໍາໃຊ້ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (HPV)ເດັກຍິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈະຖືກປົກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດສຸດທີ່ຮ້າຍແຮງອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດນັ້ນຄືພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ການໃຫ້ວັກຊີນ HPV ຈະໄດ້ໃຫ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈະສັກໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ຈໍານວນທັງໝົດ 360.000 ຄົນ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫລື ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ກໍ່ຕາມ.

ວັກຊີນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ Gavi ຄືພັນທະມິດວັກຊີນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ. WHO, UNICEF ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນກຳລັງສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດ ສຳລັບສປປລາວໃນການປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ວັກຊີນນີ້ມັນຊ່ວຍລົດຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ຜູ້ນໍາຊູມຊົນປະຊາຊົນໃນຊູມຊົນ ທັງໝົດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງທີ່ຢູ່ໃນເກນເໝາະສົມມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໄດ້ເຂົ້າເຖິງວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດ.

ສປປລາວ ແມ່ນປະເທດນື່ງທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນການນໍາເອົາວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກເຂົ້າໃນຕາຕະລາງໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຄືກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ມະເຮັງປາກມົດລູກ ໄດ້ນໍາໜ້າສາເຫດການຕາຍອັນດັບ ໜຶ່ງ ຂອງມະເຮັງໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຢູ່ໃນສປປລາວ.

ແມ່ຍິງລາວປະມານ 320 ຄົນເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້; ວັກຊີນ HPV ແມ່ນສັກໃຫ້ເດັກຍິງຍັງໜູ່ມນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານກັບໄວຣັດສ໌ HPV ຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍກວ່າ 70%.

ການສຶກສາຫຼາຍໆ ຄັ້ງທີ່ດຳເນີນໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາແລະ ພັດທະນາພົບວ່າວັກຊີນ HPV ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ. ວັກຊີນ HPV ຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 300 ລ້ານເຂັມໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃນໂລກ ແລະ ມັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງປອດໄພ.

ສປປລາວໄດ້ຜ່ານການດຳເນີນໂຄງການສາທິດການສັກວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ປີ 2013 ເຖິງປີ 2015, ໂດຍມີເດັກຍິງເກືອບ 15,000ຄົນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະແຂວງວຽງຈັນ, ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 94% ແລະກວມເອົາ 97% ຕາມລໍາດັບ.

ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ(HPV) ນີ້ ກຳລັງຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນທົ່ວ ສປປລາວ ໃນປີ 2020; ວັກຊີນນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ສັກໃຫ້ຄົບຕາມ ກຳນົດ 2 ຄັ້ງ(ໂດຍ), ຫ່າງກັນ 12 ເດືອນ ສໍາລັບເດັກຍິງທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທັງໝົດ. ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນມີນາປີ 2020;

ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ກຳລັງຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກຮຸ່ນໃໝ່ ແລະ ເດັກຍິງຮຸ່ນຕໍ່ໄປຕ້ານໂລກມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຈະຖືກຈັດຕັ້ງໃນໂຮງຮຽນ, ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກແລະສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງເດັກຍິງ ວັກຊີນນີ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເດັກຍິງລາວໃຫ້ດີຂື້ນ, ຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດພວກເຂົາ ຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ສນຊ 

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.