Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນ ⠚ 1 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສັງທອງ ຕ້ອງການນັກລົງທຶນໄປພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ 6 ແຫ່ງ

ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໃຫ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທັງ 6 ແຫ່ງ ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສະເໜີ ຫຼື ແຈ້ງການເຖິງຄວາມຕ້ອງການອຳນາດການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ທີ່ຢາກໃຫ້ນັກລົງທຶນມາພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ອົງການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ເຊື່ອວ່າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ຖ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແນ່ນອນ ເພາະເມືອງສັງທອງແມ່ນບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍປານໃດ…ອ່ານຕໍ່

ການອັດຊ່ອງວ່າງຫົວໄຫຼຂອງງົບປະມານ ເປັນວຽກງານທີ່ຕ້ອງປັບປຸງກ່ອນຈະເປີດ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ IXສະເພາະຮ່າງແຜນງົບປະມານ 5 ປີ (2021-2025) ລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປປັບປຸງແກ້ໄຂວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ, ປະຢັດມັດທະຍັດ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ການນຳໃຊ້ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ, ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ອື່ນໆ

ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ…ອ່ານຕໍ່

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອ 5,5 ຕື້ກີບ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍຈະສຸມຂອງລັດ


ໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກຂອງທະນາຄານຢູ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

ເຊິ່ງເງິນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ນີ້ ມີທຶນໄລຍະສັ້ນມີ 23ລ້ານກີບ, ທຶນໄລຍະກາງ ມີ 610ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນໄລຍະຍາວມີ 4,9ຕື້ກວ່າກີບ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ໄດ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 1 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສັງທອງ ຕ້ອງການນັກລົງທຶນໄປພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ 6 ແຫ່ງ

ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໃຫ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທັງ 6 ແຫ່ງ ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສະເໜີ ຫຼື ແຈ້ງການເຖິງຄວາມຕ້ອງການອຳນາດການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ທີ່ຢາກໃຫ້ນັກລົງທຶນມາພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ອົງການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ເຊື່ອວ່າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ຖ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແນ່ນອນ ເພາະເມືອງສັງທອງແມ່ນບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍປານໃດ…ອ່ານຕໍ່

ການອັດຊ່ອງວ່າງຫົວໄຫຼຂອງງົບປະມານ ເປັນວຽກງານທີ່ຕ້ອງປັບປຸງກ່ອນຈະເປີດ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ IXສະເພາະຮ່າງແຜນງົບປະມານ 5 ປີ (2021-2025) ລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປປັບປຸງແກ້ໄຂວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ, ປະຢັດມັດທະຍັດ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ການນຳໃຊ້ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ, ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ອື່ນໆ

ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ…ອ່ານຕໍ່

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈະປ່ອຍສິນເຊື່ອ 5,5 ຕື້ກີບ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍຈະສຸມຂອງລັດ


ໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກຂອງທະນາຄານຢູ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

ເຊິ່ງເງິນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ນີ້ ມີທຶນໄລຍະສັ້ນມີ 23ລ້ານກີບ, ທຶນໄລຍະກາງ ມີ 610ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນໄລຍະຍາວມີ 4,9ຕື້ກວ່າກີບ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ໄດ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.