Thursday, April 18, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ປະຈຳວັນ ⠚ 25 ພຶດສະພາ 2021 ⠓ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການນໍາຂອງເມືອງໄຊພູທອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງເຮືອຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ທ່ານ ຮ່ວນ ຮັງບົວສອນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກພັກພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາຂອງເມືອງ ກໍ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຈຸດຈອດທ່າເຮືອໃນຈໍານວນ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານ ຫົວຫາດ, ບ້ານ ບຸ່ງນາດີ, ບ້ານ ນາພານ,ບ້ານທ່າດ່ານ ແລະ ບ້ານຄັນທ່າຈານ

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ກັບມາດຕະການ ແລະ ຄໍາສັ່ງ,ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສັນຈອນເຮືອໄປຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງລຽບຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບເຂົ້າມາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ…ອ່ານຕໍ່

ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຄຳມ່ວນ ຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ່ 15 ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການປະເມີນຕາມສະພາບການຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ສຳລັບການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມ ມາຮອດວັນທີປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນທຶນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 1,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງເຊກອງ ມີໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 165 ໂຄງການ ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາໃນປີ 2020 ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ທັງໝົດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ມີ 165 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 506,73 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ໂຄງການປົກກະຕິ ຂັ້ນແຂວງປະເມີນ 20 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 54,8 ຕື້ກີບ; ຂັ້ນເມືອງເມີນ ມີ 79 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 95,25 ຕື້ກີບ; ທຶນຕ່າງປະເທດ 1 ໂຄງການ, ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 25 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ມີ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 509 ລ້ານກີບ

ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນຜົນຈັດໃນປະເພດ A ຈໍານວນ 4 ໂຄງການ, ປະເພດ B ຈໍານວນ 71 ໂຄງການ, ປະເພດ F ຈໍານວນ 24 ໂຄງການ…ອ່ານຕໍ່

ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີແຜນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນເນື້ອທີ່ 16.110 ເຮັກຕາການເຮັດນາຂອງປະຊາຊົນແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ, ໜ່ວຍງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊົນນະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທົ່ວເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແມ່ນມີແຜນຈະຜະລິດເຂົ້ານາປີໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 16,110 ເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນນີ້ຊາວນາ, ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວຂົນຝຸ່ນຄອກ, ຂີ້ແກບ ລົງໃສ່ນາໄດ້ທັງໝົດ 5,022 ໂຕນ, ສາມາໄຖຮຸດນາເພື່ອກະກຽມນາຫວ່ານ ແລະ ນາຢອດ ໄດ້ 10%…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 25 ພຶດສະພາ 2021 ⠓ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການນໍາຂອງເມືອງໄຊພູທອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງເຮືອຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ທ່ານ ຮ່ວນ ຮັງບົວສອນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກພັກພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາຂອງເມືອງ ກໍ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຈຸດຈອດທ່າເຮືອໃນຈໍານວນ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານ ຫົວຫາດ, ບ້ານ ບຸ່ງນາດີ, ບ້ານ ນາພານ,ບ້ານທ່າດ່ານ ແລະ ບ້ານຄັນທ່າຈານ

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ກັບມາດຕະການ ແລະ ຄໍາສັ່ງ,ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສັນຈອນເຮືອໄປຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງລຽບຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບເຂົ້າມາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ…ອ່ານຕໍ່

ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຄຳມ່ວນ ຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ່ 15 ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການປະເມີນຕາມສະພາບການຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ສຳລັບການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມ ມາຮອດວັນທີປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນທຶນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 1,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງເຊກອງ ມີໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 165 ໂຄງການ ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາໃນປີ 2020 ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ທັງໝົດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ມີ 165 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 506,73 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ໂຄງການປົກກະຕິ ຂັ້ນແຂວງປະເມີນ 20 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 54,8 ຕື້ກີບ; ຂັ້ນເມືອງເມີນ ມີ 79 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 95,25 ຕື້ກີບ; ທຶນຕ່າງປະເທດ 1 ໂຄງການ, ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 25 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ມີ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 509 ລ້ານກີບ

ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນຜົນຈັດໃນປະເພດ A ຈໍານວນ 4 ໂຄງການ, ປະເພດ B ຈໍານວນ 71 ໂຄງການ, ປະເພດ F ຈໍານວນ 24 ໂຄງການ…ອ່ານຕໍ່

ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີແຜນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນເນື້ອທີ່ 16.110 ເຮັກຕາການເຮັດນາຂອງປະຊາຊົນແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ, ໜ່ວຍງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊົນນະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທົ່ວເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແມ່ນມີແຜນຈະຜະລິດເຂົ້ານາປີໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 16,110 ເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນນີ້ຊາວນາ, ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວຂົນຝຸ່ນຄອກ, ຂີ້ແກບ ລົງໃສ່ນາໄດ້ທັງໝົດ 5,022 ໂຕນ, ສາມາໄຖຮຸດນາເພື່ອກະກຽມນາຫວ່ານ ແລະ ນາຢອດ ໄດ້ 10%…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·