Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ປີ​ຜ່ານ​ມາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ດຸນການຄ້າເກືອບ 3 ພັນຕື້ກີບ


ໃນປີ 2018 ຜ່ານມານີ້, ເຖິງວ່າສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫຼາຍປະການ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮັດໃຫ້ໃນປີ 2018 ນີ້, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານການຄ້າໂດຍແຂວງໄດ້ດຸນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 357 ລ້ານໂດລາ ປະມານ 2,98 ພັນຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສີທົນ ນັນທະລາດ ກຳມະການ ພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ນັກຂ່າວພວກເຮົາໃນວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ ຊຶ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດ ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຄ້າ ຢ່າງຫ້າວຫັນສາມາດສ້າງມູນຄ່າການ ຄ້າໄດ້ທັງໝົດ 2,47 ຕື້ກວ່າໂດລາສະ ຫະລັດ (20.676,33 ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 527 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນການປີ 64,99% ໂດຍສາມາດພົວພັນຄ້າ-ຂາຍ ກັບ 41 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໃນນີ້ ມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,41 ຕື້ກວ່າໂດລາ (11.832,04 ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 356 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນ ການປີ 64,99%. ເຊິ່ງການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃນປີ 2018 ນີ້,

ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າໜວດສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຊັ່ນ: ຢາງພາລາ, ເຂົ້າສານ, ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະໝວດສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາປຸງ ແຕ່ງ ເຊັ່ນ, ຜະລິດຕະພັນນໍ້າຕານ ແລະກາກ ນໍ້າຕານ, ຢາສູບກໍ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້້ນ, ອຸດສາຫະ ກໍາທີ່ນໍາເຂົ້າມາປຸງແຕ່ງເພື່ອສົ່ງອອກຄືນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍສະເພາະເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ (ເຄື່ອງສື່ສານ), ເບາະຫຸ້ມລົດໃຫຍ່, ເລນແວ່ນຕາ ແລະອີກ ສາຍເຫດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການສົ່ງອອກ ກໍ່ຄືສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ມີ ທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍ ປີຜ່ານມາ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທາງດ້ານການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,05 ຕື້ກວ່າໂດລາ (8.844,29 ຕື້ກີບ), ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 17 1 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນການປີຈຳນວນ 435 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ເຊິ່ງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຂອງແຂວງພວກເຮົາໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມານີ້, ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການຜະ ລິດ ແລະປຸງແຕ່ງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ສິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອມາປຸງ ແຕ່ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າວັດຖຸອຸປະກອນໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ເຄື່ອງ ມືໃນການເຮັດກະສິກໍາ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກທົ່ວໄປອື່ນໆເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່າ ນີ້, ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ ການນໍາເຂົ້າມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຈາກການສົມທຽບມູນຄ່າໂຕເລກການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂ້າງເທິງນີ້, ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດພວກເຮົາສາມາດໄດ້ດຸນການ ຄ້າ ໃນມູນຄ່າສູງເຖິງ 357 ລ້ານກວ່າ ໂດລາ(2.987,74 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 184 ລ້ານກວ່າໂດລາ (1.542,97 ຕື້ກີບ) ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າໄດ້ເກີນດຸນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍ້ອນການສົ່ງອອກສິນຄ້າພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ຢາງພາລາ,ມັນຕົ້ນແຫ້ງ, ນໍ້າຕານ, ກາກນໍ້າຕານ, ແຮ່ກົ່ວ, ເຫຍື່ອເຈ້ຍ, ແຮ່ທອງແດງ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກປະເພດເຄື່ອງສື່ສານ, ສິ້ນສ່ວນກ້ອງ, ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີ 2019 ນີ້, ທາງແຂວງພວກເຮົາກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ເອື້ອຍອໍານວຍຄວາມ ສະດວກຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທຸລະກິດໃນການສົ່ງອອກ ແລະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໃຫ້ ໄດ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າບັນລຸ 2,58 ຕື້ກວ່າໂດລາ ໃນນັ້ນມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ 1,51 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 1,06 ຕື້ກວ່າໂດລາ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 449 ລ້ານກວ່າໂດລາ ຈາກນີ້, ກໍ່ຈະອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າຜ່ານແດນສາກົນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 3,35 ຕື້ກວ່າໂດລາ ແລະອີກ ບັນຫາສຳຄັນໜຶ່ງ ກໍ່ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກຮັບຊາບຕື່ມອີກວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປສິນຄ້າປະເພດເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກຮູບປະພັນຕ່າງໆ ແລະຊີມັງແມ່ນສາມາດນໍາເຂົ້າໄດ້ໂດຍກົງ.

ທີ່​ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ


ໃນປີ 2018 ຜ່ານມານີ້, ເຖິງວ່າສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫຼາຍປະການ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮັດໃຫ້ໃນປີ 2018 ນີ້, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານການຄ້າໂດຍແຂວງໄດ້ດຸນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 357 ລ້ານໂດລາ ປະມານ 2,98 ພັນຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສີທົນ ນັນທະລາດ ກຳມະການ ພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ນັກຂ່າວພວກເຮົາໃນວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ ຊຶ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດ ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຄ້າ ຢ່າງຫ້າວຫັນສາມາດສ້າງມູນຄ່າການ ຄ້າໄດ້ທັງໝົດ 2,47 ຕື້ກວ່າໂດລາສະ ຫະລັດ (20.676,33 ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 527 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນການປີ 64,99% ໂດຍສາມາດພົວພັນຄ້າ-ຂາຍ ກັບ 41 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໃນນີ້ ມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,41 ຕື້ກວ່າໂດລາ (11.832,04 ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 356 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນ ການປີ 64,99%. ເຊິ່ງການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃນປີ 2018 ນີ້,

ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າໜວດສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຊັ່ນ: ຢາງພາລາ, ເຂົ້າສານ, ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະໝວດສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາປຸງ ແຕ່ງ ເຊັ່ນ, ຜະລິດຕະພັນນໍ້າຕານ ແລະກາກ ນໍ້າຕານ, ຢາສູບກໍ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້້ນ, ອຸດສາຫະ ກໍາທີ່ນໍາເຂົ້າມາປຸງແຕ່ງເພື່ອສົ່ງອອກຄືນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍສະເພາະເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ (ເຄື່ອງສື່ສານ), ເບາະຫຸ້ມລົດໃຫຍ່, ເລນແວ່ນຕາ ແລະອີກ ສາຍເຫດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການສົ່ງອອກ ກໍ່ຄືສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ມີ ທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍ ປີຜ່ານມາ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທາງດ້ານການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,05 ຕື້ກວ່າໂດລາ (8.844,29 ຕື້ກີບ), ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 17 1 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນການປີຈຳນວນ 435 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ເຊິ່ງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຂອງແຂວງພວກເຮົາໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມານີ້, ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການຜະ ລິດ ແລະປຸງແຕ່ງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ສິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອມາປຸງ ແຕ່ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າວັດຖຸອຸປະກອນໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ເຄື່ອງ ມືໃນການເຮັດກະສິກໍາ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກທົ່ວໄປອື່ນໆເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່າ ນີ້, ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ ການນໍາເຂົ້າມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຈາກການສົມທຽບມູນຄ່າໂຕເລກການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂ້າງເທິງນີ້, ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດພວກເຮົາສາມາດໄດ້ດຸນການ ຄ້າ ໃນມູນຄ່າສູງເຖິງ 357 ລ້ານກວ່າ ໂດລາ(2.987,74 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 184 ລ້ານກວ່າໂດລາ (1.542,97 ຕື້ກີບ) ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າໄດ້ເກີນດຸນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍ້ອນການສົ່ງອອກສິນຄ້າພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ຢາງພາລາ,ມັນຕົ້ນແຫ້ງ, ນໍ້າຕານ, ກາກນໍ້າຕານ, ແຮ່ກົ່ວ, ເຫຍື່ອເຈ້ຍ, ແຮ່ທອງແດງ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກປະເພດເຄື່ອງສື່ສານ, ສິ້ນສ່ວນກ້ອງ, ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີ 2019 ນີ້, ທາງແຂວງພວກເຮົາກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ເອື້ອຍອໍານວຍຄວາມ ສະດວກຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທຸລະກິດໃນການສົ່ງອອກ ແລະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໃຫ້ ໄດ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າບັນລຸ 2,58 ຕື້ກວ່າໂດລາ ໃນນັ້ນມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ 1,51 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 1,06 ຕື້ກວ່າໂດລາ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 449 ລ້ານກວ່າໂດລາ ຈາກນີ້, ກໍ່ຈະອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າຜ່ານແດນສາກົນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 3,35 ຕື້ກວ່າໂດລາ ແລະອີກ ບັນຫາສຳຄັນໜຶ່ງ ກໍ່ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກຮັບຊາບຕື່ມອີກວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປສິນຄ້າປະເພດເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກຮູບປະພັນຕ່າງໆ ແລະຊີມັງແມ່ນສາມາດນໍາເຂົ້າໄດ້ໂດຍກົງ.

ທີ່​ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.