Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຂະແໜງພາສີ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ 5 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 42,82%

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ໄຊຍະວົງ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງພາສີແຂວງຄຳມ່ວນແມ່ນເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໄລຍະ 5 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 170,27 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 42,82% ໃນຕົວເລກໝົດປີຈຳນວນ 397,7 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຈະໃຫ້ບັນລຸ 50% ຂອງແຜນການປີ.

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ໄຊຍະວົງ ຄະນະກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ VI, ຫົວໜ້າກອງກວດກາພາສີແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງພາສີແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານ ການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານເອົາໃຈໃສ່ເຮັດ ໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການມອບ ໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ການ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

ສະເພາະການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2019 ຂະແໜງພາສີແຂວງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍທັງໝົດ ຈຳ ນວນ 397,7 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 1 ເທົ່າຕົວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ເດືອນຜ່ານມາ ປະຕິບັດໄດ້ 170,27% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 42,82% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 108,18%. ໃນນັ້ນດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 3 ປະຕິບັດໄດ້ 114,71 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 45,40% ຂອງແຜນການປີ, ດ່ານນາເພົ້າ 48,68 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 37,45% ແລະ ກອງກວດກາພາສີແຂວງ 6,87 ຕື້ກີບ ເທົ່າ ກັບ 45,81% ຂອງແຜນການປີ ເຊິ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຄ່າບໍລິການຜ່ານແດນ (ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກ) ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ, ການແກ້ໄຂພາຫະນະທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິ ໂພກ ແລະ ອື່ນໆ. 

ສຳລັບແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບ ສິນ ຄ້າໜີພາສີໃນທຸກຮູບແບບ, ຕິດ ຕາມຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງ ແລະ ມາຈາກຕ່າງແຂວງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ລວມເຖິງການແກ້ໄຂລົດລັກລອບ ນຳເຂົ້າ, ລົດທີ່ອອກທະບຽນຊົ່ວຄາວ ແລະ ປ້າຍລັດທີ່ຍັງຄ້າງເສຍພາສີໃນທົ່ວແຂວງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Midia Laos

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ໄຊຍະວົງ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງພາສີແຂວງຄຳມ່ວນແມ່ນເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໄລຍະ 5 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 170,27 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 42,82% ໃນຕົວເລກໝົດປີຈຳນວນ 397,7 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຈະໃຫ້ບັນລຸ 50% ຂອງແຜນການປີ.

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ໄຊຍະວົງ ຄະນະກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ VI, ຫົວໜ້າກອງກວດກາພາສີແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງພາສີແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານ ການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານເອົາໃຈໃສ່ເຮັດ ໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການມອບ ໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ການ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

ສະເພາະການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2019 ຂະແໜງພາສີແຂວງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍທັງໝົດ ຈຳ ນວນ 397,7 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 1 ເທົ່າຕົວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ເດືອນຜ່ານມາ ປະຕິບັດໄດ້ 170,27% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 42,82% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 108,18%. ໃນນັ້ນດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 3 ປະຕິບັດໄດ້ 114,71 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 45,40% ຂອງແຜນການປີ, ດ່ານນາເພົ້າ 48,68 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 37,45% ແລະ ກອງກວດກາພາສີແຂວງ 6,87 ຕື້ກີບ ເທົ່າ ກັບ 45,81% ຂອງແຜນການປີ ເຊິ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຄ່າບໍລິການຜ່ານແດນ (ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກ) ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ, ການແກ້ໄຂພາຫະນະທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິ ໂພກ ແລະ ອື່ນໆ. 

ສຳລັບແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບ ສິນ ຄ້າໜີພາສີໃນທຸກຮູບແບບ, ຕິດ ຕາມຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງ ແລະ ມາຈາກຕ່າງແຂວງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ລວມເຖິງການແກ້ໄຂລົດລັກລອບ ນຳເຂົ້າ, ລົດທີ່ອອກທະບຽນຊົ່ວຄາວ ແລະ ປ້າຍລັດທີ່ຍັງຄ້າງເສຍພາສີໃນທົ່ວແຂວງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.