Thursday, June 13, 2024
Lenovo

ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເຂັ້ມແຂງ ບ້ານໄດ້ຮັບການພັດທະນາ

ທ່ານນາງ ມະນີວອນ ວົງສຸລິ ນາຍບ້ານໂພນສະຫວາດໃຕ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:

ໂພນສະຫວາດໃຕ້ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້ອມແປງ ປັບປຸງເສັ້ນທາງຄົມມະນາໃຫ້ມີຄວາມສະ ອາດເປັນລະບົບລະບຽບ ແລະ ທຽວໄປມາສະດວກ ເມື່ອກ່ອນບັນດາເສັ້ນທາງຮ່ອມ ແລະ ທາງຫຼັກເປັນດິນແດງ ເຮັດໃຫ້ການໄປມາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູຝົນ ດັ່ງນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງສ້າງເປັນເສັ້ນທາງເບຕົງ ໂດຍແມ່ນທຶນປະຊາຊົນ 100%.

ທົ່ວບ້ານມີເສັ້ນທາງຮ່ອມທັງໝົດ 7 ເສັ້ນ ເສັ້ນທາງຫຼັກ 1 ເສັ້ນ ຍາວ 2.150 ແມັດ ປັດຈຸບັນເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງເປັນທາງປູເບຕົງສຳເລັດ 100% ມູນຄ່າ 1,5 ຕື້ກວ່າກີບ ການກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໃນເບື້ອງ ຕົ້ນໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ

ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນຕົວປະກອບສ່ວນທຶນຮອນໃນການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼັກ ທາງຮ່ອມຕ່າງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ໃນນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງນັກທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ຍັງເປັນທາງດິນແດງປະທານ 100 ກວ່າແມັດໃຫ້ສຳເລັດ.

ນອກຈາກນີ້ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະບວນການອະນາໄມຕ້ານໜອນນໍ້າຍຸງລາຍຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ການສຶກສາ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານໂທລະໂຄ່ງບ້ານ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນບ້ານປອດຄະດີ ປອດຢາເສບຕິດ ບ້ານພັດທະນາ ບ້ານເຂັ້ມແຂງ ບ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ມີການເປີດບໍລິການຮ້ານສະໜຸກເກີ ແລະ ຮ້ານບໍລິການອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການມົ້ວສຸມສິ່ງເສບຕິດ ການລັກໜີໂມງຮຽນຂອງລູກຫຼານ ແລະ ອື່ນໆ ບັນດາຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຂັ້ນເທິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຄວາມຕື່ນຕົວ ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນໃໝ່

ທ່ານນາງ ມະນີວອນ ວົງສຸລິ ນາຍບ້ານໂພນສະຫວາດໃຕ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:

ໂພນສະຫວາດໃຕ້ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້ອມແປງ ປັບປຸງເສັ້ນທາງຄົມມະນາໃຫ້ມີຄວາມສະ ອາດເປັນລະບົບລະບຽບ ແລະ ທຽວໄປມາສະດວກ ເມື່ອກ່ອນບັນດາເສັ້ນທາງຮ່ອມ ແລະ ທາງຫຼັກເປັນດິນແດງ ເຮັດໃຫ້ການໄປມາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູຝົນ ດັ່ງນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງສ້າງເປັນເສັ້ນທາງເບຕົງ ໂດຍແມ່ນທຶນປະຊາຊົນ 100%.

ທົ່ວບ້ານມີເສັ້ນທາງຮ່ອມທັງໝົດ 7 ເສັ້ນ ເສັ້ນທາງຫຼັກ 1 ເສັ້ນ ຍາວ 2.150 ແມັດ ປັດຈຸບັນເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງເປັນທາງປູເບຕົງສຳເລັດ 100% ມູນຄ່າ 1,5 ຕື້ກວ່າກີບ ການກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໃນເບື້ອງ ຕົ້ນໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການສຶກສາອົບຮົມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ

ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນຕົວປະກອບສ່ວນທຶນຮອນໃນການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼັກ ທາງຮ່ອມຕ່າງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ໃນນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງນັກທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ຍັງເປັນທາງດິນແດງປະທານ 100 ກວ່າແມັດໃຫ້ສຳເລັດ.

ນອກຈາກນີ້ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະບວນການອະນາໄມຕ້ານໜອນນໍ້າຍຸງລາຍຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ການສຶກສາ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານໂທລະໂຄ່ງບ້ານ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນບ້ານປອດຄະດີ ປອດຢາເສບຕິດ ບ້ານພັດທະນາ ບ້ານເຂັ້ມແຂງ ບ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ມີການເປີດບໍລິການຮ້ານສະໜຸກເກີ ແລະ ຮ້ານບໍລິການອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການມົ້ວສຸມສິ່ງເສບຕິດ ການລັກໜີໂມງຮຽນຂອງລູກຫຼານ ແລະ ອື່ນໆ ບັນດາຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຂັ້ນເທິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຄວາມຕື່ນຕົວ ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນໃໝ່

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.