Friday, April 19, 2024
Lenovo

ເລື່ອນອອກໄປບໍ່ມີກຳນົດ! ລາຍການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີລາວລີກ 1 ແລະ ລາວລີກຄອມມານໂດ 2

ພາບປະກອບ

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີ ລາວລີກ 1 ແລະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ລະດູການ 2020 ຊາບຮ່ວມກັນວ່າ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນບັນດາກິດຈະກຳຂອງ ສຕລ ເຊີ່ງລວມທັງການຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາຍການຕ່າງໆອອກໄປ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີ ລາວລີກ 1 ຈະເລື່ອນມື້ເປີດມການແຂ່ງຂັນຕາມກຳນົດເວລາເດີມໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2020 ອອກໄປຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະຢຸດຕິ ແລະ ສະພາບການກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ.
2. ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ໃນລະດູການ 2020 ຈະເລື່ອນມື້ເປີດການແຂ່ງຂັນຕາມກຳນົດເວລາເດີມໃນວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2020 ອອກໄປຈົນກວ່າອອກໄປຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະຢຸດຕິ ແລະ ສະພາບການກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ.
3. ກຳນົດການລົງທະບຽນຂອງນັກກິລາໃນການແຂ່ງຂັນສອງລາຍການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກໄປຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມຈາກ ສຕລ.
4. ໃຫ້ບັນດາສະໂມສອນໂຈະກິດຈະກຳການຈັດຊຸມນຸມ ຫຼື ການຝຶກຊ້ອມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປພ້ອມທັງຕິິດຕາມຂ່າວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
5. ໃຫ້ສະໂມສອນຕິດຕາມການແຈ້ງການທາງການຈາກ ສຕລ ເປັນປະຈໍາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມຂອງສະໂມສອນໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຍການຕ່າງໆຂອງ ສຕລ ປະຈໍາປີ 2020.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີ ລາວລີກ 1 ແລະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ລະດູການ 2020 ຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ

ພາບປະກອບ

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີ ລາວລີກ 1 ແລະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ລະດູການ 2020 ຊາບຮ່ວມກັນວ່າ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນບັນດາກິດຈະກຳຂອງ ສຕລ ເຊີ່ງລວມທັງການຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາຍການຕ່າງໆອອກໄປ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີ ລາວລີກ 1 ຈະເລື່ອນມື້ເປີດມການແຂ່ງຂັນຕາມກຳນົດເວລາເດີມໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2020 ອອກໄປຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະຢຸດຕິ ແລະ ສະພາບການກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ.
2. ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ໃນລະດູການ 2020 ຈະເລື່ອນມື້ເປີດການແຂ່ງຂັນຕາມກຳນົດເວລາເດີມໃນວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2020 ອອກໄປຈົນກວ່າອອກໄປຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະຢຸດຕິ ແລະ ສະພາບການກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ.
3. ກຳນົດການລົງທະບຽນຂອງນັກກິລາໃນການແຂ່ງຂັນສອງລາຍການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກໄປຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມຈາກ ສຕລ.
4. ໃຫ້ບັນດາສະໂມສອນໂຈະກິດຈະກຳການຈັດຊຸມນຸມ ຫຼື ການຝຶກຊ້ອມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປພ້ອມທັງຕິິດຕາມຂ່າວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
5. ໃຫ້ສະໂມສອນຕິດຕາມການແຈ້ງການທາງການຈາກ ສຕລ ເປັນປະຈໍາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມຂອງສະໂມສອນໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຍການຕ່າງໆຂອງ ສຕລ ປະຈໍາປີ 2020.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປັບຊີ ລາວລີກ 1 ແລະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ລະດູການ 2020 ຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.