Friday, April 19, 2024
Lenovo

ປະກົດການປະຫຼາດ ແມ່ນໍ້າຂອງກາຍເປັນສີຟ້າ

ນັກວິຊາການອະທິບາຍເຖິງສາເຫດທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງໃສຈົນເບິ່ງເຫັນເປັນສີຟ້າ ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກມະນຸດ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ອາດມີຜົນກະທົບກັບ ລະບົບນິເວດໃນໄລຍະຍາວ

ແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ແຖວພາກອີສານ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ (ປະເທດໄທ) ກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງ ຄຳມ່ວນ ສປປ ລາວ, ເກີດມີການປ່ຽນແປງໂດຍ ມີລະດັບນໍ້າລົດລົງຢ່າງໄວວາ ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດ ສະເລ່ຍປະມານ 1 ແມັດ ເຮັດໃຫ້ບາງບ່ອນກາຍເປັນດອນຊາຍທີ່ກວ້າງ ນໍ້າໃນນໍ້າຂອງກໍ່ໄຫຼບໍ່ແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າເປັນສີຟ້າ ຄ້າຍຄືກັບສີນໍ້າທະເລ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງກໍ່ພາກັນໄປເບິ່ງຄວາມງາມຂອງແມ້ນໍ້າຂອງໃນຄັ້ງນີ້ຈຳນວນຫຼາຍ

ທັງນີ້ ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ ດຣ. ນັດ ມາແຈ້ງ ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຄະນະວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ ( ປະເທດໄທ ) ໄດ້ອະທິບາຍປາກົດການດັ່ງກ່າວວ່າ ສາເຫດທີ່ນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມໃສ ຈົນເຫັນເປັນສີຟ້າໃນ ຍ້ອນເກີດຈາກການຍົກລະດັບຂອງນໍ້າໜ້າເຂື່ອນ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຫຼັງຈາກເຂື່ອນກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2019 ທີ່ ສປປ ລາວ, ເຂື່ອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານນໍ້າ ແຕ່ມີໜ້າທີ່ຫຼັກຄືການກັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຍົກລະດັບນໍ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃຫ້ກາຍເຂື່ອນເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ດັ່ງນັ້ນປະລິມານນໍ້າໄຫຼລົງອ່າງຈຶ່ງມີໜ້ອຍ ຕະກອນໜັກຕົກຄ້າງລົງຂອບອ່າງ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າທີ່ປ່ອຍຜ່ານເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຈຶ່ງໃສ ບໍ່ມີຕະກອນ ນໍ້າທີ່ໄຫຼລົງມາແຕ່ ຈັງຫວັດເລີຍ ລົງໄປຮອດ ຈັງຫວັດ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ( ປະເທດໄທ ) ຈຶ່ງມີຄວາມໃສເປັນສີຟ້າ

ຂະນະທີ່ ໜ່ວຍງານປະມົງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ( ປະເທດໄທ ) ໄດ້ບອກເຖິງສາເຫດວ່າ ທີ່ນໍ້າຂອງເປັນສີຟ້າແບບນີ້ມັນເປັນແນວເບິ່ງບອກເຖິງ ວິກິດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນອະນາຄົດ ເນື່ອງຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍ່ໄຫຼ ແລະ ຕົກຕະກອນ, ຈາກຜົນກະທົບໃນການສ້າງເຂື່ອນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປາແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ຈະສູນພັນໃນອະນາຄົດ ລະບົບນິເວດຈະຖືກທຳລາຍຫາກບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ເພາະປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໍ້າຂອງຕ້ອງໄຫຼແຮງ ແລະ ເປັນສີຄຸ້ນ ຈຶ່ງຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຈາກແພງຕັອນໃນນໍ້າ

ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວປະມົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງຜູ້ລ້ຽງປາໃນກະຊັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເນື່ອງຈາກແມ່ນໍ້າຂອງຈະມີປະລິມານອອກຊີເຈນຕໍ່າ ສ່ຽງຕໍ່ບັນຫານ໋ອກນໍ້າຕາຍ ແລະ ຫາປາຍາກຂຶ້ນ ຍ້ອນການສູນພັນ ເພາະປາບໍ່ສາມາດໄປວາງໄຂ່ຕົ້ນນໍ້າໄດ້ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນປາເລີ່ມສູນພັນໄປແລ້ວ 100 ກວ່າຊະນິດ

ຂໍ້ມູນ: ກະປຸກ

ນັກວິຊາການອະທິບາຍເຖິງສາເຫດທີ່ແມ່ນໍ້າຂອງໃສຈົນເບິ່ງເຫັນເປັນສີຟ້າ ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກມະນຸດ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາທີ່ອັນຕະລາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ອາດມີຜົນກະທົບກັບ ລະບົບນິເວດໃນໄລຍະຍາວ

ແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ແຖວພາກອີສານ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ (ປະເທດໄທ) ກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງ ຄຳມ່ວນ ສປປ ລາວ, ເກີດມີການປ່ຽນແປງໂດຍ ມີລະດັບນໍ້າລົດລົງຢ່າງໄວວາ ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດ ສະເລ່ຍປະມານ 1 ແມັດ ເຮັດໃຫ້ບາງບ່ອນກາຍເປັນດອນຊາຍທີ່ກວ້າງ ນໍ້າໃນນໍ້າຂອງກໍ່ໄຫຼບໍ່ແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າເປັນສີຟ້າ ຄ້າຍຄືກັບສີນໍ້າທະເລ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງກໍ່ພາກັນໄປເບິ່ງຄວາມງາມຂອງແມ້ນໍ້າຂອງໃນຄັ້ງນີ້ຈຳນວນຫຼາຍ

ທັງນີ້ ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ ດຣ. ນັດ ມາແຈ້ງ ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຄະນະວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ ( ປະເທດໄທ ) ໄດ້ອະທິບາຍປາກົດການດັ່ງກ່າວວ່າ ສາເຫດທີ່ນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມໃສ ຈົນເຫັນເປັນສີຟ້າໃນ ຍ້ອນເກີດຈາກການຍົກລະດັບຂອງນໍ້າໜ້າເຂື່ອນ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຫຼັງຈາກເຂື່ອນກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2019 ທີ່ ສປປ ລາວ, ເຂື່ອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານນໍ້າ ແຕ່ມີໜ້າທີ່ຫຼັກຄືການກັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຍົກລະດັບນໍ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃຫ້ກາຍເຂື່ອນເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ດັ່ງນັ້ນປະລິມານນໍ້າໄຫຼລົງອ່າງຈຶ່ງມີໜ້ອຍ ຕະກອນໜັກຕົກຄ້າງລົງຂອບອ່າງ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າທີ່ປ່ອຍຜ່ານເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຈຶ່ງໃສ ບໍ່ມີຕະກອນ ນໍ້າທີ່ໄຫຼລົງມາແຕ່ ຈັງຫວັດເລີຍ ລົງໄປຮອດ ຈັງຫວັດ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ( ປະເທດໄທ ) ຈຶ່ງມີຄວາມໃສເປັນສີຟ້າ

ຂະນະທີ່ ໜ່ວຍງານປະມົງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ( ປະເທດໄທ ) ໄດ້ບອກເຖິງສາເຫດວ່າ ທີ່ນໍ້າຂອງເປັນສີຟ້າແບບນີ້ມັນເປັນແນວເບິ່ງບອກເຖິງ ວິກິດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນອະນາຄົດ ເນື່ອງຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍ່ໄຫຼ ແລະ ຕົກຕະກອນ, ຈາກຜົນກະທົບໃນການສ້າງເຂື່ອນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປາແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ຈະສູນພັນໃນອະນາຄົດ ລະບົບນິເວດຈະຖືກທຳລາຍຫາກບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ເພາະປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໍ້າຂອງຕ້ອງໄຫຼແຮງ ແລະ ເປັນສີຄຸ້ນ ຈຶ່ງຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຈາກແພງຕັອນໃນນໍ້າ

ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວປະມົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງຜູ້ລ້ຽງປາໃນກະຊັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເນື່ອງຈາກແມ່ນໍ້າຂອງຈະມີປະລິມານອອກຊີເຈນຕໍ່າ ສ່ຽງຕໍ່ບັນຫານ໋ອກນໍ້າຕາຍ ແລະ ຫາປາຍາກຂຶ້ນ ຍ້ອນການສູນພັນ ເພາະປາບໍ່ສາມາດໄປວາງໄຂ່ຕົ້ນນໍ້າໄດ້ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນປາເລີ່ມສູນພັນໄປແລ້ວ 100 ກວ່າຊະນິດ

ຂໍ້ມູນ: ກະປຸກ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.