Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ກອງບຸນອອນລາຍ ຕອບໂຈດລູກຄ້າໄດ້ ໃນຍຸກນີ້.

ການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ແມ່ນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແມ່ຄ້າມືໃໝ່ຫຼາຍໆທ່ານ ທີ່ບໍ່ມີໜ້າຮ້ານເປັນຂອງໂຕເອງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ນາງ ນາລີສະຫວັນ ເທບປັນຍາ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເປັນແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງກອງບຸນທາງອອນລາຍ ໂດຍການໂພສຂາຍສິນຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ ຈາກຮ້ານເຄື່ອງກອງບຸນຂອງພີ່ນ້ອງ ຜ່ານທາງເຟສບຸກສ່ວນໂຕ ຈົນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າ ແລະ ສາມາດເປີດຮ້ານເປັນຂອງໂຕເອງໄດ້.

ນາງລີ ກ່າວວ່າ: ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມໂພສຂາຍໃໝ່ໆ ເປັນຊ່ວງທີ່ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກອງບຸນພີ່ນ້ອງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຂາຍ ເພາະລູກຄ້າບໍ່ຄ່ອຍອອກຈາກບ້ານ ເລີຍຄິດວ່າຂາຍອອນລາຍ ໜ້າຈະໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີກວ່າ ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດຂາຍອອນລາຍຢູ່ເຮືອນກ່ອນ ແລະ ເຫັນວ່າໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີ ກໍເລີ່ມສັ່ງເຄື່ອງເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະ ເປີດຂາຍຢູ່ໜ້າຮ້ານຄວບຄູ່ກັນໄປ ມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ

“ການທີ່ເລືອກຂາຍຜ່ານອອນລາຍກ່ອນ ກໍເພາະວ່າ ສັງຄົມສະໄໝນີ້ ມີການພົວ ພັນກັບສື່ອອນລາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ກໍນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະມັນສະດວກສະບາຍ ທັງຜູ້ຊື້ ຫຼື ຜູ້ຂາຍ ພຽງແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງການກໍສາມາດໂທສັ່ງໄດ້ ແລະ ມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ ແບບບໍ່ເສຍເງິນເພີ່ມນຳອີກ.

ຈຸດຂາຍຂອງ ນາງ ນາລີ ຈາກທີ່ເຄີຍໂພສຂາຍຢູ່ເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ເລີ່ມສ້າງເພຈຂຶ້ນມາ ເພື່ອຍິງໂຄສະນາໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ໄດ້ກວ້າງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຖືກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາສັ່ງ ກໍຈະມີອາຍຸປະມານ 30 ປີຂຶ້ນໄປ.

ສຳລັບ  ນາລີ ແລ້ວ ເດືອນທຳອິດຂອງການຂາຍອອນລາຍ ຖືວ່າໄດ້ຜົນຕອບຮັບກັບມາດີເລີຍ!  ຍ້ອນວ່າຕອນທີ່ເລີ່ມຂາຍທາງອອນລາຍໃໝ່ໆ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ຄ່ອຍອອກຈາກບ້ານ ແລະ ຈະສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານທາງອອນລາຍຫຼາຍກວ່າ.

ຖ້າຖາມວ່າ ຂາຍອອນລາຍ ກັບ ຂາຍໜ້າຮ້ານ ອັນໃດໄດ້ຂາຍດີກວ່າກັນ? ສຳລັບ ນາລີ ແລ້ວ ແມ່ນການຂາຍອອນລາຍ ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າ ຢູ່ໄສກໍໂພສຂາຍໄດ້, ແຕ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຖ້າດົນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີໜ້າຮ້ານ.

ປັດຈຸບັນ ຮ້ານຂອງ ນາງ ນາລີສະຫວັນ ເທບປັນຍາ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຖວສີ່ແຍກໄຟແດງຊ້າງເຜືອກ ຫຼື ເຂົ້າໄປເບິ່ງເບິ່ງທີ່ເພຈເຟສບຸກຂອງເພິ່ນໄດ້ທີ່ Facebook: ຮ້ານຂາຍກອງບຸນທຸກຊະນິດ

ການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ແມ່ນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແມ່ຄ້າມືໃໝ່ຫຼາຍໆທ່ານ ທີ່ບໍ່ມີໜ້າຮ້ານເປັນຂອງໂຕເອງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ນາງ ນາລີສະຫວັນ ເທບປັນຍາ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເປັນແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງກອງບຸນທາງອອນລາຍ ໂດຍການໂພສຂາຍສິນຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ ຈາກຮ້ານເຄື່ອງກອງບຸນຂອງພີ່ນ້ອງ ຜ່ານທາງເຟສບຸກສ່ວນໂຕ ຈົນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າ ແລະ ສາມາດເປີດຮ້ານເປັນຂອງໂຕເອງໄດ້.

ນາງລີ ກ່າວວ່າ: ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມໂພສຂາຍໃໝ່ໆ ເປັນຊ່ວງທີ່ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກອງບຸນພີ່ນ້ອງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຂາຍ ເພາະລູກຄ້າບໍ່ຄ່ອຍອອກຈາກບ້ານ ເລີຍຄິດວ່າຂາຍອອນລາຍ ໜ້າຈະໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີກວ່າ ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດຂາຍອອນລາຍຢູ່ເຮືອນກ່ອນ ແລະ ເຫັນວ່າໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີ ກໍເລີ່ມສັ່ງເຄື່ອງເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະ ເປີດຂາຍຢູ່ໜ້າຮ້ານຄວບຄູ່ກັນໄປ ມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ

“ການທີ່ເລືອກຂາຍຜ່ານອອນລາຍກ່ອນ ກໍເພາະວ່າ ສັງຄົມສະໄໝນີ້ ມີການພົວ ພັນກັບສື່ອອນລາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ກໍນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະມັນສະດວກສະບາຍ ທັງຜູ້ຊື້ ຫຼື ຜູ້ຂາຍ ພຽງແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງການກໍສາມາດໂທສັ່ງໄດ້ ແລະ ມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ ແບບບໍ່ເສຍເງິນເພີ່ມນຳອີກ.

ຈຸດຂາຍຂອງ ນາງ ນາລີ ຈາກທີ່ເຄີຍໂພສຂາຍຢູ່ເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ເລີ່ມສ້າງເພຈຂຶ້ນມາ ເພື່ອຍິງໂຄສະນາໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ໄດ້ກວ້າງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຖືກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາສັ່ງ ກໍຈະມີອາຍຸປະມານ 30 ປີຂຶ້ນໄປ.

ສຳລັບ  ນາລີ ແລ້ວ ເດືອນທຳອິດຂອງການຂາຍອອນລາຍ ຖືວ່າໄດ້ຜົນຕອບຮັບກັບມາດີເລີຍ!  ຍ້ອນວ່າຕອນທີ່ເລີ່ມຂາຍທາງອອນລາຍໃໝ່ໆ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ຄ່ອຍອອກຈາກບ້ານ ແລະ ຈະສັ່ງເຄື່ອງຜ່ານທາງອອນລາຍຫຼາຍກວ່າ.

ຖ້າຖາມວ່າ ຂາຍອອນລາຍ ກັບ ຂາຍໜ້າຮ້ານ ອັນໃດໄດ້ຂາຍດີກວ່າກັນ? ສຳລັບ ນາລີ ແລ້ວ ແມ່ນການຂາຍອອນລາຍ ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າ ຢູ່ໄສກໍໂພສຂາຍໄດ້, ແຕ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຖ້າດົນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີໜ້າຮ້ານ.

ປັດຈຸບັນ ຮ້ານຂອງ ນາງ ນາລີສະຫວັນ ເທບປັນຍາ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຖວສີ່ແຍກໄຟແດງຊ້າງເຜືອກ ຫຼື ເຂົ້າໄປເບິ່ງເບິ່ງທີ່ເພຈເຟສບຸກຂອງເພິ່ນໄດ້ທີ່ Facebook: ຮ້ານຂາຍກອງບຸນທຸກຊະນິດ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.