Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ນໍ້າຂອງຂຶ້ນສູງ! ຫຼັງຝົນຕົກໃນບາງແຂວງກໍເພີ່ມສູງ ຈົນເກືອບເຖິງລະດັບເຕືອນໄພ.

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລະດັບນໍ້າຂອງໃນວັນທີ 29 ຫາ 30 ສິງຫາ 2022 ໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນລະດັບນໍ້າຂອງທີ່ສູງກ່ອນໝູ່ຢູ່ທີ່ 12,92 ແມັດ ເຊິ່ງເປັນລະດັບນໍ້າຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງທີ່ມີລະດັບນໍ້າທີ່ໃກ້ລະດັບເຕືອນໄພຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ປະຈຸບັນ, ຕາມລາຍງານໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ຈຸດວັດແທກລະດັບນໍ້າຂອງ ຈະເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີລະດັບນໍ້າຢູ່ທີ່ 12,92 ແມັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 9,16 ແມັດ, ປາກຊັນ 10,04 ແມັດ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ 6.49 ແມັດ, ນະຄອນປາກເຊ 8,06 ແມັດ.

ຈາກລາຍງານຕົວເລກລະດັບນໍ້າຂອງ ສະພາບຂອງລະດັບນໍ້າຂອງກຳລັງຈະເຖິງລະດັບເຕືອນໄພ ເຊິ່ງມີຕົວເລກດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີກ 2,34 ແມັດ, ນະຄອນປາກເຊ ອີກ 2.94, ປາກຊັນ ອີກ 3,46 ແມັດ, ທ່າແຂກ ອີກ 3,46 ແມັດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ອີກ 4,58 ແມັດ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ອີກ 5,51 ແມັດ ຕາມລຳດັບ.

ແນວໃດກໍຕາມ ພະຍາກອນລະດັບນໍ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະດັບນໍ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ ແລະ ລົງໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ, ປາກຊັນ ລະດັບນໍ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ບັນດາແຂວງອື່ນໆລະດັບນໍ້າຈະຫຼຸດລົງ.

ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສໃກ້ນໍ້າ ຄວນລະມັດລະວັງລະດັບນໍ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ເກັບເຄື່ອງເກັບຂອງໄວ້ໃນບ່ອນສູງເພື່ອປ້ອງກັນການນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕິດຕາມການລາຍງານລະດັບນໍ້າຢູ່ເລື່ອຍໆ ເພື່ອເຮົາຈະກຽມພ້ອມຮັບມືໄດ້ທັນ.

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລະດັບນໍ້າຂອງໃນວັນທີ 29 ຫາ 30 ສິງຫາ 2022 ໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນລະດັບນໍ້າຂອງທີ່ສູງກ່ອນໝູ່ຢູ່ທີ່ 12,92 ແມັດ ເຊິ່ງເປັນລະດັບນໍ້າຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງທີ່ມີລະດັບນໍ້າທີ່ໃກ້ລະດັບເຕືອນໄພຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ປະຈຸບັນ, ຕາມລາຍງານໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ຈຸດວັດແທກລະດັບນໍ້າຂອງ ຈະເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີລະດັບນໍ້າຢູ່ທີ່ 12,92 ແມັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 9,16 ແມັດ, ປາກຊັນ 10,04 ແມັດ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ 6.49 ແມັດ, ນະຄອນປາກເຊ 8,06 ແມັດ.

ຈາກລາຍງານຕົວເລກລະດັບນໍ້າຂອງ ສະພາບຂອງລະດັບນໍ້າຂອງກຳລັງຈະເຖິງລະດັບເຕືອນໄພ ເຊິ່ງມີຕົວເລກດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີກ 2,34 ແມັດ, ນະຄອນປາກເຊ ອີກ 2.94, ປາກຊັນ ອີກ 3,46 ແມັດ, ທ່າແຂກ ອີກ 3,46 ແມັດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ອີກ 4,58 ແມັດ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ອີກ 5,51 ແມັດ ຕາມລຳດັບ.

ແນວໃດກໍຕາມ ພະຍາກອນລະດັບນໍ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະດັບນໍ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ ແລະ ລົງໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ, ປາກຊັນ ລະດັບນໍ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ບັນດາແຂວງອື່ນໆລະດັບນໍ້າຈະຫຼຸດລົງ.

ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສໃກ້ນໍ້າ ຄວນລະມັດລະວັງລະດັບນໍ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ເກັບເຄື່ອງເກັບຂອງໄວ້ໃນບ່ອນສູງເພື່ອປ້ອງກັນການນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕິດຕາມການລາຍງານລະດັບນໍ້າຢູ່ເລື່ອຍໆ ເພື່ອເຮົາຈະກຽມພ້ອມຮັບມືໄດ້ທັນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.