Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ການຂີ່ລົດໄວ! ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີິດອຸບັດເຫດ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມອາຍຸ 15-30 ປີ

ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ ຄຳເພັດ ລໍອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອຸບັດເຫດ ໄດ້ລາຍງານຂໍ້ມູນອຸບັດເຫດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 438 ຄັ້ງ ຫຼຸດລົງ 66 ຄັ້ງ, ພາຫະນະເປ່ເພ 798 ຄັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 732 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 86 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 58 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 8 ຄົນ.

ສຳລັບສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດເຫດ ເລື່ອງຂອງຄວາມໄວມີ 122 ລາຍ, ດື່ມເຫລົ້າ 109 ລາຍ, ປ່ຽນທິດທາງເດີນ 45 ລາຍ, ບໍ່ປ່ອຍສິດ 30 ລາຍ, ຊີງຂຶ້ນໜ້າບໍ່ຮັບປະກັນ 25 ລາຍ, ເຕັກນິກ 17 ລາຍ , ລ່ວງປ້າຍຫ້າມ 15 ລາຍ ແລະ ອື່ນໆ 66 ລາຍ.

ເວລາທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ: ເວລາແຕ່ 1:00 ໂມງ- 7:00 ໂມງເຊົ້າ 22 ລາຍ, ເວລາແຕ່ 7:00ໂມງ-16:00ໂມງແລງ 150 ລາຍ, ເວລາແຕ່ 16:00 ໂມງ-24:00 ໂມງກາງຄືນ 266 ລາຍ.

ວັນທີ່ເກີດອຸບັດເຫດຫລາຍກວ່າໝູ່: ວັນຈັນ 35 ລາຍ, ວັນອັງຄານ 48 ລາຍ, ວັນພຸດ 43 ລາຍ, ວັນພະຫັດ 47 ລາຍ, ວັນສຸກ 50 ລາຍ, ວັນເສົາ 142 ລາຍ, ວັນອາທິດ 79 ລາຍ

ອາຍຸຜູ້ທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ: ຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ 60 ຄົນ, 15-30 ປີ 713 ຄົນ, 31-50 ປີ 241 ຄົນ, 51-60 ປີ 4 ຄົນ, 61 ປີ ຂື້ນໄປ 2 ຄົນ.

ອາຊີບຜູ້ເກີດອຸບັດເຫດ: ຊາວນາ 114 ຄົນ, ກຳມະກອນ 212 ຄົນ, ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ 107 ຄົນ, ພະນັກງານ 137 ຄົນ, ຄ້າຂາຍ 102 ຄົນ, ຂັບລົດ 124 ຄົນ, ທະຫານ 36 ຄົນ, ຕຳຫລວດ 9 ຄົນ, ວ່າງງານ 145 ຄົນ.

ສ່ວນແຂວງທີ່ເກີດອຸບັດເຫດຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ນະຄອນຫລວງມີທັງໝົດ 82 ລາຍ ,ຫລວງພະບາງ 33 ລາຍ, ສະຫວັນນະເຂດ 51 ລາຍ, ຈຳປາສັກ 48 ລາຍ, ວຽງຈັນ 44 ລາຍ , ຫລວງນ້ຳທາ-ບໍ່ແກ້ວ 24 ລາຍ, ອຸດົມໄຊ 21 ລາຍ, ອັດຕະປື 20 ລາຍ, ຊຽງຂວາງ 19 ລາຍ, ບໍລິຄຳໄຊ-ສາລະວັນ 18 ລາຍ, ໄຊຍະບູລີ-ໄຊສົມບູນ 12 ລາຍ, ຜົ້ງສາລີ 5 ລາຍ, ຄຳມ່ວນ-ຫົວພັນ 3 ລາຍ, ເຊກອງ 2 ລາຍ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດອຸບັດເຫດໃນເດືອນສິງຫາ ທັງໝົດແມ່ນຫຼາຍເກືອບ 6 ຕື້ກີບ.

ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ ຄຳເພັດ ລໍອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອຸບັດເຫດ ໄດ້ລາຍງານຂໍ້ມູນອຸບັດເຫດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 438 ຄັ້ງ ຫຼຸດລົງ 66 ຄັ້ງ, ພາຫະນະເປ່ເພ 798 ຄັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 732 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 86 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 58 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 8 ຄົນ.

ສຳລັບສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດເຫດ ເລື່ອງຂອງຄວາມໄວມີ 122 ລາຍ, ດື່ມເຫລົ້າ 109 ລາຍ, ປ່ຽນທິດທາງເດີນ 45 ລາຍ, ບໍ່ປ່ອຍສິດ 30 ລາຍ, ຊີງຂຶ້ນໜ້າບໍ່ຮັບປະກັນ 25 ລາຍ, ເຕັກນິກ 17 ລາຍ , ລ່ວງປ້າຍຫ້າມ 15 ລາຍ ແລະ ອື່ນໆ 66 ລາຍ.

ເວລາທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ: ເວລາແຕ່ 1:00 ໂມງ- 7:00 ໂມງເຊົ້າ 22 ລາຍ, ເວລາແຕ່ 7:00ໂມງ-16:00ໂມງແລງ 150 ລາຍ, ເວລາແຕ່ 16:00 ໂມງ-24:00 ໂມງກາງຄືນ 266 ລາຍ.

ວັນທີ່ເກີດອຸບັດເຫດຫລາຍກວ່າໝູ່: ວັນຈັນ 35 ລາຍ, ວັນອັງຄານ 48 ລາຍ, ວັນພຸດ 43 ລາຍ, ວັນພະຫັດ 47 ລາຍ, ວັນສຸກ 50 ລາຍ, ວັນເສົາ 142 ລາຍ, ວັນອາທິດ 79 ລາຍ

ອາຍຸຜູ້ທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ: ຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ 60 ຄົນ, 15-30 ປີ 713 ຄົນ, 31-50 ປີ 241 ຄົນ, 51-60 ປີ 4 ຄົນ, 61 ປີ ຂື້ນໄປ 2 ຄົນ.

ອາຊີບຜູ້ເກີດອຸບັດເຫດ: ຊາວນາ 114 ຄົນ, ກຳມະກອນ 212 ຄົນ, ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ 107 ຄົນ, ພະນັກງານ 137 ຄົນ, ຄ້າຂາຍ 102 ຄົນ, ຂັບລົດ 124 ຄົນ, ທະຫານ 36 ຄົນ, ຕຳຫລວດ 9 ຄົນ, ວ່າງງານ 145 ຄົນ.

ສ່ວນແຂວງທີ່ເກີດອຸບັດເຫດຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ນະຄອນຫລວງມີທັງໝົດ 82 ລາຍ ,ຫລວງພະບາງ 33 ລາຍ, ສະຫວັນນະເຂດ 51 ລາຍ, ຈຳປາສັກ 48 ລາຍ, ວຽງຈັນ 44 ລາຍ , ຫລວງນ້ຳທາ-ບໍ່ແກ້ວ 24 ລາຍ, ອຸດົມໄຊ 21 ລາຍ, ອັດຕະປື 20 ລາຍ, ຊຽງຂວາງ 19 ລາຍ, ບໍລິຄຳໄຊ-ສາລະວັນ 18 ລາຍ, ໄຊຍະບູລີ-ໄຊສົມບູນ 12 ລາຍ, ຜົ້ງສາລີ 5 ລາຍ, ຄຳມ່ວນ-ຫົວພັນ 3 ລາຍ, ເຊກອງ 2 ລາຍ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດອຸບັດເຫດໃນເດືອນສິງຫາ ທັງໝົດແມ່ນຫຼາຍເກືອບ 6 ຕື້ກີບ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.