Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ລາວໂທລະຄົມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ລົງທຶນຂະຫຍາຍ​ລະ​ບົບ 60 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ມີ 6 ພັນ​ກວ່າ​ສະ​ຖາ​ນີແລ້ວ!


ປີແລ້ວ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລົງທຶນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມູນຄ່າ 60 ລ້ານໂດລາ, ປະຈຸບັນມີ 6 ພັນກວ່າສະຖານີ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ລລທ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ລລທ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທັນສະ ໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ມີກຳມະການສະພາຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ແທນຈາກ ລລທ ສູນກາງ, ສາຂາແຂວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານພົ້ນເດັ່ນທີ່ ລລທ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ລົງ ທຶນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນມູນຄ່າທັງໜົດ 60 ລ້ານໂດລາ ປັດຈຸບັນ ລລທ ມີສະ ຖານີມືຖື 2G 3G 4G ແລະ 4.5G ທັງໝົດ 6.653 ສະຖານີ, ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖືປົກຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ 148 ເມືອງ 8.500 ກວ່າບ້ານ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີລູກຄ້າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນລະບົບຈຳນວນ 1,6 ລ້ານເລກໝາຍ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ 40 ພັນເລກໝາຍ ໂທລະສັບວິນໂຟນ 430 ພັນເລກໝາຍ ແລະ ອິນເຕີເນັດ 1,4 ລ້ານລູກຄ້າ. ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.868 ຕື້ກີບ (ລວມອາກອນ) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2017 ເທົ່າກັບ 1,4% ໃນນັ້ນ ມີກຳໄລສຸດທິ 322,7 ຕື້ກີບ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 541,5 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 34,6% ຂອງລາຍຮັບທີ່ ລລທ ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2018. 

ສຳລັບແຜນການປີ 2019 ລລທ ຈະສູ້ຊົນສ້າງຖານລູກຄ້າໃຫ້ເພີ່ມ 149.706 ເລກໝາຍ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 1.974 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,3% ຄາດຄະເນກຳໄລສຸດທິໃຫ້ໄດ້ 391,2 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,8% ແລະຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດມອບພັນທະ ແລະເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຈຳນວນ 579,.5 ຕື້ກີບ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນບໍ່ຫຼຸດ 28,6% ຂອງລາຍຮັບປີ 2019 ແລະ ຈະລົງທຶນປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍສະເພາະອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ຂໍ້ມູນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສັງຄົມ.


ປີແລ້ວ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລົງທຶນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມູນຄ່າ 60 ລ້ານໂດລາ, ປະຈຸບັນມີ 6 ພັນກວ່າສະຖານີ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ລລທ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ລລທ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທັນສະ ໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ມີກຳມະການສະພາຂາຮຸ້ນ, ຜູ້ແທນຈາກ ລລທ ສູນກາງ, ສາຂາແຂວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານພົ້ນເດັ່ນທີ່ ລລທ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ລົງ ທຶນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນມູນຄ່າທັງໜົດ 60 ລ້ານໂດລາ ປັດຈຸບັນ ລລທ ມີສະ ຖານີມືຖື 2G 3G 4G ແລະ 4.5G ທັງໝົດ 6.653 ສະຖານີ, ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖືປົກຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ 148 ເມືອງ 8.500 ກວ່າບ້ານ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີລູກຄ້າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນລະບົບຈຳນວນ 1,6 ລ້ານເລກໝາຍ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ 40 ພັນເລກໝາຍ ໂທລະສັບວິນໂຟນ 430 ພັນເລກໝາຍ ແລະ ອິນເຕີເນັດ 1,4 ລ້ານລູກຄ້າ. ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.868 ຕື້ກີບ (ລວມອາກອນ) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2017 ເທົ່າກັບ 1,4% ໃນນັ້ນ ມີກຳໄລສຸດທິ 322,7 ຕື້ກີບ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 541,5 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 34,6% ຂອງລາຍຮັບທີ່ ລລທ ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2018. 

ສຳລັບແຜນການປີ 2019 ລລທ ຈະສູ້ຊົນສ້າງຖານລູກຄ້າໃຫ້ເພີ່ມ 149.706 ເລກໝາຍ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 1.974 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,3% ຄາດຄະເນກຳໄລສຸດທິໃຫ້ໄດ້ 391,2 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,8% ແລະຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດມອບພັນທະ ແລະເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຈຳນວນ 579,.5 ຕື້ກີບ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນບໍ່ຫຼຸດ 28,6% ຂອງລາຍຮັບປີ 2019 ແລະ ຈະລົງທຶນປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍສະເພາະອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ຂໍ້ມູນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສັງຄົມ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.