ໝວຍ ທະນາພອນ ຕົວແທນນັກສຶກສາລາວ ຮ່ວມແຂ່ງຂັນອອກແບບ ສະຖາປັດລະດັບອາຊີທີ່ ປະເທດໄທ.

ນາງ ທະນາພອນ ຊວ້ານສວນດາວ ຫຼື ໝວຍ ນັກສຶກສາປີ 4 ສະຖາປັດຕະຍາກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບ ຈົນເຮັດໃຫ້ການອອກແບບ “ສູນຮັບມື ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດ” ໄດ້ຮັບລາງວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການອອກແບບ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ພາຍຫຼັງເກີດພະຍາດ ໂຄວິດ-19” ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນນັກສຶກສາລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ອອກແບບສະຖາປັດລະດັບອາຊີ ຄັ້ງທີ XI ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-20 ພະຈິກ 2022 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາດກະບັງ, ປະເທດໄທ.

ນາງ ທະນາພອນ ກ່າວວ່າ: ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຊະນະເລີດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ “ສູນຮັບມື ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດ” ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າ ການອອກແບບອາຄານ ຄວນມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສູນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມເຖິງໂຣກທຸກຊະນິດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານະຄົດ, ໂດຍສະເພາະສູນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງໝໍ ໄດ້ຮັບການແນະນຳກ່ຽວກັບໂຣກ ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ໂຄງການນີ້ ໃຊ້ເວລາໃນການອອກແບບ ປະມານສອງເດືອນ ແລະ ຈຸດທີ່ນ້ອງຄິດວ່າ ໄດ້ໃຈກຳມະການ ກໍຄືຂະບວນແນວຄວາມຄິດ, ຂອງການອອກແບບ ແລະ ວິທີການນຳສະເໜີວຽກ ໃຫ້ກຳມະການເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ນ້ອງຢາກຈະເຮັດ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຢາກອະທິບາຍ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ, ຖ້າຫາກໂຄງການນີ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນຈິງໄດ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ ໃນການແຂ່ງຂັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຈະເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ້ອງມີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາຈາກອາຈານ ແລະ ດຣ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານການອອກແບບ, ຈຸດເດັ່ນໃນງານຄັ້ງນີ້ ກໍຄືການອອກແບບ ທີ່ຄຳນຶງເຖິງຊຸມຊົນ ແລະຊົນນະບົດອ້ອມຂ້າງເປັນຫຼັກ.

ນອກຈາກການອອກແບບແລ້ວ ໝວຍ ຍັງມີຄວາມສາມາດເປັນນາງແບບ Freelance ຫຼື ນາງແບບອິດສະຫຼະ ທີ່ຮັບທັງວຽກເດີນແບບ ແລະ ຖ່າຍແບບທົ່ວໄປ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບ ຫຼື ເດີນແບບ ເວລາສ້າງຜົນງານແຕ່ລະຢ່າງອອກມາ ໝວຍ ຈະພະຍາຍາມສື່ສິ່ງທີ່ຄິດຢູ່ໃນຫົວ ອອກມາເປັນພາບ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງຄິດຢູ່.

ສຳລັບການແບ່ງເວລາຮຽນ ກັບເວລາຮັບວຽກຂອງ ໝວຍ ແລ້ວ ເວລາຮຽນ ແມ່ນຈະຮັບໂຄງການອອກແບບ ເຊິ່ງໂຄງການ  ໜຶ່ງ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1-2 ເດືອນ, ໝວຍຈະໃຊ້ເວລາຊ່ວງຕົ້ນເດືອນ ຮັບງານເດີນແບບ, ຖ່າຍແບບ ສ່ວນຊ່ວງກາງເດືອນ ແລະ ທ້າຍເດືອນ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາທຸ້ມໃຫ້ກັບການອອກແບບໂຄງການ.

ທຸກຄົນຈະຮູ້ດີວ່າ ການຮຽນສະຖາປັດ ມັນໜັກຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ ໝວຍ ກໍຍັງພະຍາຍາມຫາເວລາວ່າງ ເພື່ອເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກອີກຢ່າງໃຫ້ດີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມເລື່ອງການຮຽນ ເພາະທັງສອງຢ່າງເປັນວຽກທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ເຮົາເລື່ອກທີ່ຈະເຮັດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.       

ນາງ ທະນາພອນ ຊວ້ານສວນດາວ ຫຼື ໝວຍ ນັກສຶກສາປີ 4 ສະຖາປັດຕະຍາກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບ ຈົນເຮັດໃຫ້ການອອກແບບ “ສູນຮັບມື ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດ” ໄດ້ຮັບລາງວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການອອກແບບ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ພາຍຫຼັງເກີດພະຍາດ ໂຄວິດ-19” ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນນັກສຶກສາລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ອອກແບບສະຖາປັດລະດັບອາຊີ ຄັ້ງທີ XI ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-20 ພະຈິກ 2022 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາດກະບັງ, ປະເທດໄທ.

ນາງ ທະນາພອນ ກ່າວວ່າ: ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຊະນະເລີດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ “ສູນຮັບມື ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດ” ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າ ການອອກແບບອາຄານ ຄວນມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສູນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມເຖິງໂຣກທຸກຊະນິດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານະຄົດ, ໂດຍສະເພາະສູນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງໝໍ ໄດ້ຮັບການແນະນຳກ່ຽວກັບໂຣກ ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ໂຄງການນີ້ ໃຊ້ເວລາໃນການອອກແບບ ປະມານສອງເດືອນ ແລະ ຈຸດທີ່ນ້ອງຄິດວ່າ ໄດ້ໃຈກຳມະການ ກໍຄືຂະບວນແນວຄວາມຄິດ, ຂອງການອອກແບບ ແລະ ວິທີການນຳສະເໜີວຽກ ໃຫ້ກຳມະການເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ນ້ອງຢາກຈະເຮັດ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຢາກອະທິບາຍ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ, ຖ້າຫາກໂຄງການນີ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນຈິງໄດ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ ໃນການແຂ່ງຂັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຈະເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ້ອງມີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາຈາກອາຈານ ແລະ ດຣ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານການອອກແບບ, ຈຸດເດັ່ນໃນງານຄັ້ງນີ້ ກໍຄືການອອກແບບ ທີ່ຄຳນຶງເຖິງຊຸມຊົນ ແລະຊົນນະບົດອ້ອມຂ້າງເປັນຫຼັກ.

ນອກຈາກການອອກແບບແລ້ວ ໝວຍ ຍັງມີຄວາມສາມາດເປັນນາງແບບ Freelance ຫຼື ນາງແບບອິດສະຫຼະ ທີ່ຮັບທັງວຽກເດີນແບບ ແລະ ຖ່າຍແບບທົ່ວໄປ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບ ຫຼື ເດີນແບບ ເວລາສ້າງຜົນງານແຕ່ລະຢ່າງອອກມາ ໝວຍ ຈະພະຍາຍາມສື່ສິ່ງທີ່ຄິດຢູ່ໃນຫົວ ອອກມາເປັນພາບ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງຄິດຢູ່.

ສຳລັບການແບ່ງເວລາຮຽນ ກັບເວລາຮັບວຽກຂອງ ໝວຍ ແລ້ວ ເວລາຮຽນ ແມ່ນຈະຮັບໂຄງການອອກແບບ ເຊິ່ງໂຄງການ  ໜຶ່ງ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1-2 ເດືອນ, ໝວຍຈະໃຊ້ເວລາຊ່ວງຕົ້ນເດືອນ ຮັບງານເດີນແບບ, ຖ່າຍແບບ ສ່ວນຊ່ວງກາງເດືອນ ແລະ ທ້າຍເດືອນ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາທຸ້ມໃຫ້ກັບການອອກແບບໂຄງການ.

ທຸກຄົນຈະຮູ້ດີວ່າ ການຮຽນສະຖາປັດ ມັນໜັກຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ ໝວຍ ກໍຍັງພະຍາຍາມຫາເວລາວ່າງ ເພື່ອເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກອີກຢ່າງໃຫ້ດີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມເລື່ອງການຮຽນ ເພາະທັງສອງຢ່າງເປັນວຽກທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ເຮົາເລື່ອກທີ່ຈະເຮັດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.       

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!