Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ສະຫຼຸບຂ່າວ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ປະຈຳວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021

ເຢຍລະມັນມອບທຶນ 20 ລ້ານເອີໂຣ ສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃນລາວ

ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມກັບ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ໄດ້ຕົກລົງນໍາໃຊ້ລະບົບ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ເຢຍລະມັນ 20 ລ້ານເອີໂຣ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ສົມທົບທຶນຕື່ມອີກ 4 ລ້ານເອີໂຣ…ອ່ານຕໍ່

ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ປັດຈຸບັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ລາຍໄດ້ກໍ່ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ປັດຈຸບັດເຖິງລັດຈະຕັ້ງລາຄາໄວ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໝົດ ເຊັ່ນລາຄາຊີ້ນໝູ ທີ່ຕັ້ງໄວ້ບໍາໃຫ້ເກີນ 45.000 ກີບ ຕໍ່ບາງບ່ອນກໍ່ມີລາຄາສູງຮອດ 50.000-60.000 ກີບ…ອ່ານຕໍ່

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນສື່ມວນຊົນ ມູນຄ່າ 61 ກວ່າລ້ານກີບ

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂງງໄຊສົມບູນ ໄດ້ມອບອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ເພື່ອໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ

ເຄື່ອງທີ່ມອບໃນຄັ້ງນີ້ມີ: ໂທລະໂຄ່ງ 6 ຊຸດ, ຄອມຕັ້ງໂຕະ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ປິ່ຣນເຕີ 1 ໜ່ວຍ ມູນຄ່າລວມ 61 ກວ່າລ້ານກີບ ມອບໃຫ້ກັບ 5 ເມືອງ ໃນທົ່ງແຂວງ…ອ່ານຕໍ່

ດອນໂຂງ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຄອນກີດ ຄວາມຍາວ 43.5 ກິໂລແມັດ

ເສັ້ນທາງທີ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ 6 ຕຸລາ 2018 ກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 2 ປີ 4 ເດືອນ ຈົນສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ມີການເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງອ້ອມດອນໂຂງ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 43.5 ກິໂລແມັດ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ພາຍຫຼັງສຳເລັດ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການພັດທະເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ…ອ່ານຕໍ່

ເຢຍລະມັນມອບທຶນ 20 ລ້ານເອີໂຣ ສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃນລາວ

ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມກັບ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ໄດ້ຕົກລົງນໍາໃຊ້ລະບົບ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ເຢຍລະມັນ 20 ລ້ານເອີໂຣ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ສົມທົບທຶນຕື່ມອີກ 4 ລ້ານເອີໂຣ…ອ່ານຕໍ່

ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ປັດຈຸບັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ລາຍໄດ້ກໍ່ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ປັດຈຸບັດເຖິງລັດຈະຕັ້ງລາຄາໄວ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໝົດ ເຊັ່ນລາຄາຊີ້ນໝູ ທີ່ຕັ້ງໄວ້ບໍາໃຫ້ເກີນ 45.000 ກີບ ຕໍ່ບາງບ່ອນກໍ່ມີລາຄາສູງຮອດ 50.000-60.000 ກີບ…ອ່ານຕໍ່

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນສື່ມວນຊົນ ມູນຄ່າ 61 ກວ່າລ້ານກີບ

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂງງໄຊສົມບູນ ໄດ້ມອບອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ເພື່ອໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ

ເຄື່ອງທີ່ມອບໃນຄັ້ງນີ້ມີ: ໂທລະໂຄ່ງ 6 ຊຸດ, ຄອມຕັ້ງໂຕະ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ປິ່ຣນເຕີ 1 ໜ່ວຍ ມູນຄ່າລວມ 61 ກວ່າລ້ານກີບ ມອບໃຫ້ກັບ 5 ເມືອງ ໃນທົ່ງແຂວງ…ອ່ານຕໍ່

ດອນໂຂງ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຄອນກີດ ຄວາມຍາວ 43.5 ກິໂລແມັດ

ເສັ້ນທາງທີ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ 6 ຕຸລາ 2018 ກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 2 ປີ 4 ເດືອນ ຈົນສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ມີການເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງອ້ອມດອນໂຂງ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 43.5 ກິໂລແມັດ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ພາຍຫຼັງສຳເລັດ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການພັດທະເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.