Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ມາເບິ່ງວິທີ! ຕັດພາບພື້ນຫຼັງງ່າຍໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໂປແກຼມຊ່ວຍ

ຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Photoshop ຫຼື ໂປແກຣມ ຕ່າງໆ ໃນການລຶບພື້ນຫຼັງອີກຕໍ່ໄປ ອິນໃຊ້ລາວ ຂໍແນະນຳ Remove.bg ເວັບໄຊ ທີ່ຈະຊ່ວຍຕັດພື້ນຫຼັງສຳລັບໄຟຣ໌ບຸກຄົນ ດ້ວຍ AI ສາມາດລຶບພື້ນຫຼັງອອກແບບນຽນໆໄດ້ງ່າຍໆ.

ໃຜທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບງານອອກແບບ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນເຄີຍເສີຍເວລາໄປກັບການຕັດຕໍ່ຮູບພາບບຸກຄົນອອກຈາກພື້ນຫຼັງ, ນັ່ງໃຊ້ໂປແກຣມຄລິກໄປຄລິກມາ ເພື່ອເລືອກເອົາສ່ວນທີ່ຕ້ອງການອອກ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄິດ, ແຕ່ຈະດີກວ່າບໍ່ ຖ້າຫາກເຮົາໃຫ້ Ai ເຂົ້າຊ່ວຍ, ຈະດີບໍ່ຫາກມີເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຕັດຮູບພາບເອົາພື້ນຫຼັງອອກໄດ້ແບບງ່າຍໆ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນ ຄລິກສອງສາມບາດກໍສຳເລັດ, ສະນັ້ນ ເຮົາເລິຍຈະມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ Remove.bg ເວັບໄຊ ລຶບພື້ນຫຼັງແບບງ່າຍໆ.

Remove.bg ເປັນ ເວັບໄຊ ບໍລິການຟີ ເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນສາມາດນຳຮູບພາບບຸກຄົນ ໄປຕັດຕໍ່ເອົາພື້ນຫຼັງອອກໄດ້ງ່າຍໆ ໃນເວລາບໍ່ດົນ ໂດຍຕົວຂອງ ເວັບໄຊ ຈະໃຊ້ Ai ແລະ Machine Learning ເປັນເຄື່ອງມີຊ່ວຍຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ເຊິ່ງມັນຈະວິເຄາະເອງເລີຍວ່າ ສ່ວນໃດຄືຮູບບຸກຄົນ ຫຼື ສ່ວນໃດແມ່ນພື້ນຫຼັງທີ່ຄວນຕັດອອກ.

ສຳລັບວິທີການໃຊ້ງານແມ່ນພຽງແຕ່ ເລືອກ “Upload Image” ແລ້ວເລືອກຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການຈະຕັດພື້ນຫຼັງອອກ ຈາກນັ້ນ ເວັບໄຊ ຈະປະມວນຜົນ ແລະ ຕັດພື້ນຫຼັງອອກໃຫ້ເຮົາ ແລ້ວເຮົາກໍບັນທຶກເອົາຮູບພາບທີ່ຕັດພື້ນຫຼັງແລ້ວມາໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເວັບໄຊ ນີ້ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຄືມັນຈະຈັດການທຸກຢ່າງໃຫ້ເອງ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສົມບູນຕະຫຼອດ, ດັ່ງນັ້ນ ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ພາບບຸກຄົນທີ່ສົມບູນ ກໍຕ້ອງເລືອກຮູບພາບບຸກຄົນທີ່ເຫັນຊັດເຈນ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ບໍ່ກົມກືນກັບພື້ນຫຼັງເກີນໄປ.

ຫາກເປັນຮູບພາບສັດ ຫຼື ສິ່ງຂອງ ກໍໃຊ້ຕັດພື້ນຫຼັງໄດ້ເດີ້! ສຸດທ້າຍນີ້ ຫາກໃຜຢາກລອງໃຊ້ງານກໍສາມາດລອງໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ ນີ້ເລີຍເດີ້ www.remove.bg

ຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Photoshop ຫຼື ໂປແກຣມ ຕ່າງໆ ໃນການລຶບພື້ນຫຼັງອີກຕໍ່ໄປ ອິນໃຊ້ລາວ ຂໍແນະນຳ Remove.bg ເວັບໄຊ ທີ່ຈະຊ່ວຍຕັດພື້ນຫຼັງສຳລັບໄຟຣ໌ບຸກຄົນ ດ້ວຍ AI ສາມາດລຶບພື້ນຫຼັງອອກແບບນຽນໆໄດ້ງ່າຍໆ.

ໃຜທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບງານອອກແບບ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນເຄີຍເສີຍເວລາໄປກັບການຕັດຕໍ່ຮູບພາບບຸກຄົນອອກຈາກພື້ນຫຼັງ, ນັ່ງໃຊ້ໂປແກຣມຄລິກໄປຄລິກມາ ເພື່ອເລືອກເອົາສ່ວນທີ່ຕ້ອງການອອກ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄິດ, ແຕ່ຈະດີກວ່າບໍ່ ຖ້າຫາກເຮົາໃຫ້ Ai ເຂົ້າຊ່ວຍ, ຈະດີບໍ່ຫາກມີເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຕັດຮູບພາບເອົາພື້ນຫຼັງອອກໄດ້ແບບງ່າຍໆ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນ ຄລິກສອງສາມບາດກໍສຳເລັດ, ສະນັ້ນ ເຮົາເລິຍຈະມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ Remove.bg ເວັບໄຊ ລຶບພື້ນຫຼັງແບບງ່າຍໆ.

Remove.bg ເປັນ ເວັບໄຊ ບໍລິການຟີ ເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນສາມາດນຳຮູບພາບບຸກຄົນ ໄປຕັດຕໍ່ເອົາພື້ນຫຼັງອອກໄດ້ງ່າຍໆ ໃນເວລາບໍ່ດົນ ໂດຍຕົວຂອງ ເວັບໄຊ ຈະໃຊ້ Ai ແລະ Machine Learning ເປັນເຄື່ອງມີຊ່ວຍຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ເຊິ່ງມັນຈະວິເຄາະເອງເລີຍວ່າ ສ່ວນໃດຄືຮູບບຸກຄົນ ຫຼື ສ່ວນໃດແມ່ນພື້ນຫຼັງທີ່ຄວນຕັດອອກ.

ສຳລັບວິທີການໃຊ້ງານແມ່ນພຽງແຕ່ ເລືອກ “Upload Image” ແລ້ວເລືອກຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການຈະຕັດພື້ນຫຼັງອອກ ຈາກນັ້ນ ເວັບໄຊ ຈະປະມວນຜົນ ແລະ ຕັດພື້ນຫຼັງອອກໃຫ້ເຮົາ ແລ້ວເຮົາກໍບັນທຶກເອົາຮູບພາບທີ່ຕັດພື້ນຫຼັງແລ້ວມາໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເວັບໄຊ ນີ້ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຄືມັນຈະຈັດການທຸກຢ່າງໃຫ້ເອງ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສົມບູນຕະຫຼອດ, ດັ່ງນັ້ນ ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ພາບບຸກຄົນທີ່ສົມບູນ ກໍຕ້ອງເລືອກຮູບພາບບຸກຄົນທີ່ເຫັນຊັດເຈນ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ບໍ່ກົມກືນກັບພື້ນຫຼັງເກີນໄປ.

ຫາກເປັນຮູບພາບສັດ ຫຼື ສິ່ງຂອງ ກໍໃຊ້ຕັດພື້ນຫຼັງໄດ້ເດີ້! ສຸດທ້າຍນີ້ ຫາກໃຜຢາກລອງໃຊ້ງານກໍສາມາດລອງໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ ນີ້ເລີຍເດີ້ www.remove.bg

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.