Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ປະຄັບປະຄອງຮ້ານມາໄດ້ ຍ້ອນປັບໂຕມາຂາຍອອນລາຍ ໃນຊ່ວງວິກິດ

ການເຮັດທຸລະກິດໃນທຸກມື້ນີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປັບໂຕໄປຕາມສະພາບ ກໍຍາກທີ່ທຸລະກິດນັ້ນຈະຂະຫຍາຍໂຕໄປໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ປັບໂຕຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດຳເນີນມາໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ແມ່ ສຸດາພອນ ພົມສົມບູນ, ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ທາງຮ້ານໄດ້ມີການປັບໂຕມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ກໍເພາະວ່າ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກທີ່ເຄີຍຂາຍໜ້າຮ້ານ ອາຫານບາງມື້ຂາຍບໍ່ໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອກຖີ້ມ ແລະ ໄດ້ເຮັດອາຫານລຸດລົງ.

ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ ໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາ ບົດບາດໃນການເຮັດທຸລະກິດທາງອອນລາຍຂອງຫຼາຍໆຮ້ານກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ, ການຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍດີເພາະລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ເອງພຽງແຕ່ສັ່ງຜ່ານແອັບທາງຮ້ານກໍໄປສົ່ງເຖິງທີ່.

ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເປີດມາໄດ້ 30 ປີແລ້ວ ແຕ່ຈຸດທີ່ເລີ່ມຫັນຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງກໍ 2 ປີມານີ້ ຍ້ອນສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ແພ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນຊ່ວງນັ້ນ ແລະ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ທີ່ບໍ່ສະດວກອອກມາກິນຢູ່ໜ້າຮ້ານ ຈຶ່ງມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ ສະເພາະລູກຄ້າປະຈຳ ທີຮູ້ຈັກຮ້ານເຮົາຢູ່ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະສັ່ງຜ່ານທາງເບີໂທຮ້ານເລີຍ.

ສຳລັບການໂຄສະນາຂອງຮ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນກໍຈະເປັນການໂພສລົງໃນເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ການແນະນຳຈາກລູກຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ຈັກເຟສບຸກ ແລະ ວັອດແອັບ ຂອງຮ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈາກການນຳສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າແອັບຟູດແພນດ້າ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານເຂົ້າສູ່ອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄົນຮູ້ຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂາຍດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອຖາມວ່າ ຂາຍທາງອອນລາຍຫຍຸ້ງຍາກບໍ່? ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ຕອນເລີມຂາຍກໍຍາກແດ່ ເພາະເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແບບໃດແດ່ ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງນຳເຮົາແລ້ວປະທັບໃຈ ແລະກັບມາສັ່ງໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເຮົາເຮັດມາດົນ ເຮົາກໍປັບຕົວເຂົ້າກັບການຂາຍອອນລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຖືວ່າມີຂໍ້ສະດວກຫຼາຍຢ່າງເລີຍ ມີແຕ່ເຮົາເຮັດຕາມອໍເດີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງມາ.

ການເຮັດທຸລະກິດໃນທຸກມື້ນີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປັບໂຕໄປຕາມສະພາບ ກໍຍາກທີ່ທຸລະກິດນັ້ນຈະຂະຫຍາຍໂຕໄປໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ປັບໂຕຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດຳເນີນມາໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ແມ່ ສຸດາພອນ ພົມສົມບູນ, ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ທາງຮ້ານໄດ້ມີການປັບໂຕມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ກໍເພາະວ່າ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກທີ່ເຄີຍຂາຍໜ້າຮ້ານ ອາຫານບາງມື້ຂາຍບໍ່ໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອກຖີ້ມ ແລະ ໄດ້ເຮັດອາຫານລຸດລົງ.

ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ ໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາ ບົດບາດໃນການເຮັດທຸລະກິດທາງອອນລາຍຂອງຫຼາຍໆຮ້ານກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ, ການຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍດີເພາະລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ເອງພຽງແຕ່ສັ່ງຜ່ານແອັບທາງຮ້ານກໍໄປສົ່ງເຖິງທີ່.

ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເປີດມາໄດ້ 30 ປີແລ້ວ ແຕ່ຈຸດທີ່ເລີ່ມຫັນຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງກໍ 2 ປີມານີ້ ຍ້ອນສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ແພ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນຊ່ວງນັ້ນ ແລະ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ທີ່ບໍ່ສະດວກອອກມາກິນຢູ່ໜ້າຮ້ານ ຈຶ່ງມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ ສະເພາະລູກຄ້າປະຈຳ ທີຮູ້ຈັກຮ້ານເຮົາຢູ່ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະສັ່ງຜ່ານທາງເບີໂທຮ້ານເລີຍ.

ສຳລັບການໂຄສະນາຂອງຮ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນກໍຈະເປັນການໂພສລົງໃນເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ການແນະນຳຈາກລູກຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ຈັກເຟສບຸກ ແລະ ວັອດແອັບ ຂອງຮ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈາກການນຳສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າແອັບຟູດແພນດ້າ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານເຂົ້າສູ່ອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄົນຮູ້ຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂາຍດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອຖາມວ່າ ຂາຍທາງອອນລາຍຫຍຸ້ງຍາກບໍ່? ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ຕອນເລີມຂາຍກໍຍາກແດ່ ເພາະເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແບບໃດແດ່ ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງນຳເຮົາແລ້ວປະທັບໃຈ ແລະກັບມາສັ່ງໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເຮົາເຮັດມາດົນ ເຮົາກໍປັບຕົວເຂົ້າກັບການຂາຍອອນລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຖືວ່າມີຂໍ້ສະດວກຫຼາຍຢ່າງເລີຍ ມີແຕ່ເຮົາເຮັດຕາມອໍເດີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງມາ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.