ປະຄັບປະຄອງຮ້ານມາໄດ້ ຍ້ອນປັບໂຕມາຂາຍອອນລາຍ ໃນຊ່ວງວິກິດ

ການເຮັດທຸລະກິດໃນທຸກມື້ນີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປັບໂຕໄປຕາມສະພາບ ກໍຍາກທີ່ທຸລະກິດນັ້ນຈະຂະຫຍາຍໂຕໄປໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ປັບໂຕຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດຳເນີນມາໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ແມ່ ສຸດາພອນ ພົມສົມບູນ, ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ທາງຮ້ານໄດ້ມີການປັບໂຕມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ກໍເພາະວ່າ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກທີ່ເຄີຍຂາຍໜ້າຮ້ານ ອາຫານບາງມື້ຂາຍບໍ່ໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອກຖີ້ມ ແລະ ໄດ້ເຮັດອາຫານລຸດລົງ.

ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ ໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາ ບົດບາດໃນການເຮັດທຸລະກິດທາງອອນລາຍຂອງຫຼາຍໆຮ້ານກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ, ການຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍດີເພາະລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ເອງພຽງແຕ່ສັ່ງຜ່ານແອັບທາງຮ້ານກໍໄປສົ່ງເຖິງທີ່.

ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເປີດມາໄດ້ 30 ປີແລ້ວ ແຕ່ຈຸດທີ່ເລີ່ມຫັນຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງກໍ 2 ປີມານີ້ ຍ້ອນສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ແພ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນຊ່ວງນັ້ນ ແລະ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ທີ່ບໍ່ສະດວກອອກມາກິນຢູ່ໜ້າຮ້ານ ຈຶ່ງມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ ສະເພາະລູກຄ້າປະຈຳ ທີຮູ້ຈັກຮ້ານເຮົາຢູ່ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະສັ່ງຜ່ານທາງເບີໂທຮ້ານເລີຍ.

ສຳລັບການໂຄສະນາຂອງຮ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນກໍຈະເປັນການໂພສລົງໃນເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ການແນະນຳຈາກລູກຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ຈັກເຟສບຸກ ແລະ ວັອດແອັບ ຂອງຮ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈາກການນຳສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າແອັບຟູດແພນດ້າ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານເຂົ້າສູ່ອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄົນຮູ້ຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂາຍດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອຖາມວ່າ ຂາຍທາງອອນລາຍຫຍຸ້ງຍາກບໍ່? ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ຕອນເລີມຂາຍກໍຍາກແດ່ ເພາະເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແບບໃດແດ່ ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງນຳເຮົາແລ້ວປະທັບໃຈ ແລະກັບມາສັ່ງໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເຮົາເຮັດມາດົນ ເຮົາກໍປັບຕົວເຂົ້າກັບການຂາຍອອນລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຖືວ່າມີຂໍ້ສະດວກຫຼາຍຢ່າງເລີຍ ມີແຕ່ເຮົາເຮັດຕາມອໍເດີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງມາ.

ການເຮັດທຸລະກິດໃນທຸກມື້ນີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປັບໂຕໄປຕາມສະພາບ ກໍຍາກທີ່ທຸລະກິດນັ້ນຈະຂະຫຍາຍໂຕໄປໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ປັບໂຕຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດຳເນີນມາໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ແມ່ ສຸດາພອນ ພົມສົມບູນ, ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ທາງຮ້ານໄດ້ມີການປັບໂຕມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ກໍເພາະວ່າ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກທີ່ເຄີຍຂາຍໜ້າຮ້ານ ອາຫານບາງມື້ຂາຍບໍ່ໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອກຖີ້ມ ແລະ ໄດ້ເຮັດອາຫານລຸດລົງ.

ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ ໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາ ບົດບາດໃນການເຮັດທຸລະກິດທາງອອນລາຍຂອງຫຼາຍໆຮ້ານກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ, ການຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂາຍດີເພາະລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ເອງພຽງແຕ່ສັ່ງຜ່ານແອັບທາງຮ້ານກໍໄປສົ່ງເຖິງທີ່.

ຮ້ານອາຫານໄທພິກຸນ ເປີດມາໄດ້ 30 ປີແລ້ວ ແຕ່ຈຸດທີ່ເລີ່ມຫັນຈາກການຂາຍໜ້າຮ້ານ ມາຂາຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງກໍ 2 ປີມານີ້ ຍ້ອນສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ແພ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ໃນຊ່ວງນັ້ນ ແລະ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລູກຄ້າ ທີ່ບໍ່ສະດວກອອກມາກິນຢູ່ໜ້າຮ້ານ ຈຶ່ງມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ ສະເພາະລູກຄ້າປະຈຳ ທີຮູ້ຈັກຮ້ານເຮົາຢູ່ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະສັ່ງຜ່ານທາງເບີໂທຮ້ານເລີຍ.

ສຳລັບການໂຄສະນາຂອງຮ້ານ ເບື້ອງຕົ້ນກໍຈະເປັນການໂພສລົງໃນເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ການແນະນຳຈາກລູກຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ຈັກເຟສບຸກ ແລະ ວັອດແອັບ ຂອງຮ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈາກການນຳສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າແອັບຟູດແພນດ້າ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານເຂົ້າສູ່ອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄົນຮູ້ຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂາຍດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອຖາມວ່າ ຂາຍທາງອອນລາຍຫຍຸ້ງຍາກບໍ່? ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ຕອນເລີມຂາຍກໍຍາກແດ່ ເພາະເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແບບໃດແດ່ ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງນຳເຮົາແລ້ວປະທັບໃຈ ແລະກັບມາສັ່ງໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເຮົາເຮັດມາດົນ ເຮົາກໍປັບຕົວເຂົ້າກັບການຂາຍອອນລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຖືວ່າມີຂໍ້ສະດວກຫຼາຍຢ່າງເລີຍ ມີແຕ່ເຮົາເຮັດຕາມອໍເດີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງມາ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!